Bu güzel dersi sevgili Canan hazırlamıştır

Kendisine buradan teşekkür eder güzel çalışmalarının devamını dilerim.

 
 
 
 
 
 
Tube'ler  
 
 AnaRidzi1486 Women tube
LF-ManCat-14092013
 BallCanan png
 5 Deko DekoCanan
 TextClaire-Canan1
TextPoem-Canan2 
5 Selections Claire-Canan 
MASK-MD-116 
 
 

 

 Malzemeler

http://s6.dosya.tc/server6/ljt24m/Claire_Material-Canan.rar.html
 
 
 
 Malzemeler alternatif link
http://www.4shared.com/rar/og1OGulTba/Claire_Material-Canan.html
  
 
 

Plugin'ler 

Freeware Filters - Needles Pins
Filter Factory Gallery E - Perforator1
DCspecial - Book
Simple - Zoom Out and Flip
Simple - Pizza Slice Mirror
Toadies - What are you?
AP Lines - SilverLining 
VM Extravaganza  - Holidays İn Egypte
Mura's Filter Meister - Perspective Tiling
Graphics Plus - Cross Shadow

_______________________________________________________________________________ 

Bu anlatim PSP X12 ile hazirlanilmistir
 
_______________________________________________________________________________ 

Derse başlamadan önce malzeme dosyasında bulunan Selectionsları
 
My PSP Files - Selections - klasörüne kopyalayı
 
Derste verilen Layer Blend Mode ayarlarını kendi renklerinize göre degiştirebillirsiniz. 
 
 
 
 
 
________________________________  Başlayalım  ________________________________
 
 
Materials  
 
Üst rengimiz   #12173d
Alt Rengimiz   #304fce 
 
 
 
 
Gradient ayarların aynısını girin.
 
 
 
-1- 
 
File - New  -  Transparant Image  900 x 550  
 
Flood Fill - Gradientiniz ile doldurun 
 
Adjust - Blur - Radial blur 
 
 
 Layers - Duplicate
 
İmage - Mirror
 
 Blend Mode  - Multiply -  Opacity 50  
 
 
Layers - Merge - Merge down
 
Layers - Duplicate
 
Effects - İmage Effects - Seamles Tiling
 

 
 
 Adjust - Sharpness - Sharpen More
 
 
-2- 
 Layers - New Raster Layer
 
Selections - Load / Save Selection Load Selection From Disk - Claire-Canan 1
 

 
 
 
Ön plan renginiz ile doldurun (  #12173d ) 
 
 Selections - Select None
 
Effects - Edge Effects - Enhange
 
Effects -Plugins -  Freeware Filters - Needles Pins
 

 
 

Bu Layerin BLend Mode ayarını -  Luminance Legacy - olarak degiştirin 


-3- 
 Layers - New Raster Layer 
 
Selections - Load / Save Selection Load Selection From Disk - Claire-Canan 2
 
 
 
 
Ön plan renginiz ile doldurun (  #12173d )  
 
 
 Selections - Select None

Effects - Plugins -  Filter Factory Gallery E - Perforator1
 
 
 

Layers - New Mask Layer - From İmage MASK-MD-116
 
 
Layers - Merge - Merge Group
 
 
 
-4- 
 Layers - New Raster Layer

Selections - Load / Save Selection Load Selection From Disk - Claire-Canan 2 ( son secimin aynisi ) 
 
Flood Fill - Arka plan renginiz ile doldurun (  #304fce )
 
 
 Selections - Select None
 
Effects - Plugins - Simple - Zoom Out and Flip 
 
Effects - Edge Effects - Enhange
 
Effects - Plugins - Toadies - What are you?
 
 
 
 
 
 Effects - Plugins - WM Extravaganza  - Holidays İn Egypte
 

 
 
 
-5-
 
 
Selections - Load / Save Selection Load Selection From Disk - Claire-Canan-3
 

 
 
Selections - Promote Selection To Layer
 
Selections - Select None 
 
Effects - Plugins - DCspecial - Book
 


 
-6- 
 

Raster 3 isimli Layeriniz secili olsun 
 
 

 
Selections - Load / Save Selection Load Selection From Disk - Claire-Canan-4

 
 
 
 
 
Selections -  Promote Selection To Layer
 
Selections - Select None
  
Effects - Plugins - AP Lines - SilverLining - Dotty Grid
 
 
 
 
 
En üst Layeriniz seçili olsun 
 
 
 
-7-   
File - Open  - DekoCanan1 
 
Edit - Copy

Edit - Paste as New Layer
 
 
-8-   
 File - Open - DekoCanan2 
 
Edit - Copy
 
 Edit - Paste as New Layer
 
Layers - Merge - Merge All Flatten
 
-9-  
 

Layers - Duplicate
 
 
 
Effects - Mura's Filter Meister - Perspective Tiling
 
 
 
Adjust - Sharpness - Sharpen
 
Effects -  3D Effecs - Drop Shadow 0 / 0  / 100 /40 
 
 
 


-10-    

Layers - New Raster Layer

 

Araçlarimizdan Selections Tool            

 Üst menulerden - Custom Selection      

 

                                                                              Açılan pencerede ayarların aynısnı girin.       

 

 

Arka plan rengimizi beyaz olarak ayarlayın  (  #ffffff )  

Flood Fill  - Beyaz renk le doldurun (#ffffff) 

 

 Selections - Modify - Contract Selection 1 pixels

 

Flood Fill - Önplan renginiz (  #12173d ) ile doldurun

 

Selections - Modify - Contract Selection 20 pixels

 

Arka plan renginizi tekrar  (  #304fce  ) ayarlayın

 

Daha önceki Gradient ayarların aynısıni girin 


Flood Fill -  Seçim alanını bu Gradient ile doldurun.

 

Adjust - Blur - Gassian Blur 10 -11-   


File Open  - Man tube LF-ManCat-14092013 

 

Edit - Copy

Çalısmanızın üzerine tıklayın  

Edit - Paste into Selections


Effects - 3D Effects - Drop Shadow ( son ayarların aynısı
0 / 0 / 100 / 40 Black

Adjust - Sharpness - Sharpen

Selections - Select None

Effects - 3D Effects - Drop Shadow ( son ayarların aynısı ) 
0 / 0 / 100 / 40 Black

Layers - Duplicate

İmage - Resize %60

Effects - İmage Effects - Seamles Tiling 

 


 
Effects - İmage Effects - Offset  310 / 8 

 
 
-12-    
Layer Paletinizde -  Raster1 - aktive edin
 
 
Effects - Reflection Effects - Kaleidoscope
 

 
-13-    

File Open - DekoCanan3 
 
 Edit - Copy 
 
Edit - Paste as New Layer
 
Effects - İmage Effect - Offset -276 / 8
 


Effects - İmage Effects - Seamless Tiling  ( son ayarların aynısı ) 

 

Layers - Merge - Merge All Flatten

 

 

 

-14- 
Edit - Copy 

İmage - Add Borders - ( Symmetric seçili )  1 pixel beyaz  renk #ffffff

 

 

Selections - Select All


İmage - Add Border -  ( Symmetric seçili ) 40 pixel  Önplan rengi (  #12173d ) 

 

 

Selections - İnvert
 

Layers - New Raster Layer

Edit - Paste İnto Selection

 

İmage - Flip

 

Adjust - Blur - Radial Blur


 

 

Effects - Graphics Plus - Cross Shadow

 
Selections - İnvert


Effects - 3D Effects - Drop Shadow 

 
Selections - Select None 


İmage - Add Border - Symmetric cheked 1 pixel white Color #ffffff

 

 

-15- 

File -  Open - DekoCanan4

Edit - Copy


Edit - Paste as New Layer


Effects -İmage Effect - Ofset  187 / 0  

 
 
 
 
 
-16-  
File - Open - DekoCanan5
 
Edit - Copy
 
Edit - Paste as New Layer ( yerini degistirmeye gerek yok ) 
 
 
 
 
-17- 
File - Open - BallCanan 
 
Edit - Copy
 
Edit - Paste as New Layer
 
Effects -İmage Effect - Ofset  167 / -180
 

 
 
 
  Effects - Plugins - Alien Skin Eye Candy 5 Impact -
Percpective Shadow - Wide Perspective Shadow, in Front


 
-18- 
File - Open - TextClaire-Canan1 
 
Edit - Copy
 
Edit - Paste as New Layer
 
Effects -İmage Effect - Offset  294 / -206
 

 
 
 
-19- 
File -Open- TextPoem-Canan2 
 
Edit - Copy
 
Edit - Paste as New Layer ( Yerini degistirmeye gerek yok  )
 
 
-20-  
File - Open  - AnaRidzi1486 Women tube 
 
 Edit -copy 
 
Edit -Paste as new Layer
 
İmage - Mirror
 
İmage - Resize % 80
 

Tubeyi Dilediğiniz yere yerleştirebilirsiniz .

 
Layers - Duplicate
 
Tubenin orjinal Layerini seçili hale getirin ( Raster 6 ) 
 
Adjust - Blur - Gaussian Blur - Radius 30

Effects - Simple - Pizza Slice Mirror
 
 
-21- 
Selections - Load / Save Selection Load Selection From Disk - Claire-Canan- 5
 

Edit - Cut - yada klavyenizden DELETE tuşuna tıklayın 

 
Selections - Select None
( Gerekirse blend mode ayarini - Dodge olarak degisitirin  )
 
En üst Layer seçili   ( Copy of Raster 6 )
 
Adjust - Sharpen - Sharpness
 
İmage - Resize %90
 
Layers - Merge - Merge All Flatten 
 
 
İmage - Resize 900 pixels

 

Imzanızı atın


File - Save AS JPEG  - olarak kayit edin 

1 Mart 2016
Canan
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Versiyonlar
 
 
Tamer
 
 
Seyran 1
 
 
Seyran 2
 
 
Cickadesign
 
 
 
Terna Katalin 
 
 
Kata Kiss
 
 
Jossdesigns
 
 
 
Marsci 
 
 
 
Gülce 1
 
 
Gülce 2